Stina Siljing

Välkommen

En av delarna i den konstnärliga gestaltningen för Djurängskolan i Kalmar.

Syntes

En gestaltning som ska placeras i Djuränskolans nya matsal 2019.